Các khóa học phổ biến để học tại Úc

02/03/2023

Úc là quốc gia hàng đầu trong việc cung cấp nền giáo dục đẳng cấp thế giới trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu và cung cấp các khóa học có nhu cầu cao trên toàn thế giới. Bạn có thể chọn khóa học mà bạn quan tâm từ danh sách dưới đây;

 • Nghệ thuật và Thiết kế
 • Tài khoản và Tài chính
 • Nha khoa
 • Tâm lý
 • MBBS, Điều dưỡng, Y tế công cộng
 • Xây dựng và Kiến trúc
 • Quản lý kinh doanh
 • Hoá học
 • Máy tính và CNTT
 • Công nghệ kỹ thuật
 • Y sinh học và Công nghệ sinh học
 • Xây dựng dân dụng & Xây dựng
 • Tiệm thuốc
 • Sự mến khách và du lịch
 • Kỹ thuật và quản lý dự án
0985 586 383